Vize Amway

Naše vize je prostá - každý den pracujeme na tom, abychom pomohli lidem žít lepší život. Naši vizi naplňujeme tím, že pomáháme lidem po celém světě objevovat jejich potenciál a plnit si cíle tím, že jim nabízíme lepší výrobky a příležitosti do budoucna, a jsme štědří vůči všem lidem na světě.

Jsme hrdí na to, že usilujeme v podnikání o to nejlepší, že se staráme o lidi a komunity, ve kterých žijí, že se staráme o životní prostředí, protože naším cílem je dělat věci, které jsou správné, nikoli jen věci, které „fungují“.

Zásady zakladatelů

Spoluzakladatelé společnosti Jay Van Andel a Rich DeVos vytýčili etické a provozní standardy, kterými se při všech svých aktivitách řídí jak společnost, tak i její distributoři. Tyto zásady jsou doslova vytesány do kamene před celosvětovým ústředím a zní: svoboda, rodina, naděje a odměna.

Amway bude vždy podporovat základní SVOBODU člověka rozhodovat o své vlastní budoucnosti, která mu poskytne čas a prostředky na ochranu své RODINY a péči o ni. Kromě toho bude Amway vždy nabízet lidem NADĚJI a příležitost získat ODMĚNU odpovídající vynaloženému úsilí.

Co vlastně Amway znamená

Vztahy

Amway je založena na vztazích, přičemž vše vychází z partnerství našich zakladatelů. Vztahy, které existují mezi rodinami zakladatelů, zaměstnanci a Vlastníky podnikání Amway tvoří základy společnosti.

Silné a spolehlivé vztahy jsou také klíčovým prvkem podnikatelského modelu Amway, protože pro naše zákazníky představují výhodu: velká míra pohodlí a nejlepší možné služby zákazníkům na základě osobních rozhovorů. Díky důkladné znalosti výrobků a potřeb zákazníků se naši Vlastníci podnikání Amway o každého starají individuálně, ať už se to týká výrobků nebo zahájení podnikání Amway.

Občanská odpovědnost

V každém jedinci si vážíme osobního přínosu. Společnost Amway tak přebírá společenskou odpovědnost. Věříme, že naší odpovědností je být dobrými občany v komunitách, kde žijeme a pracujeme. O to usilují naši zaměstnanci a obchodní partneři po celém světě a tím přispívají k pozitivní změně.

Kampaň společnosti AMWAY ONE BY ONE™ pro děti vznikla v roce 2003 a v rámci ní již děti získaly více než 112 milionů USD. V Evropě je společnost Amway partnerem organizace UNICEF již od roku 2001. Zaměstnanci a distributoři Amway pomohli na podporu projektů UNICEF získat cca 6 milionů EUR.

Podnikatelská příležitost

Společnost Amway je zastánce svobody a svobodného podnikání. Podnikatelská příležitost Amway nabízí každému příležitost vybudovat si svoji nezávislou pracovní existenci a na základě svých vlastních ambicí dosáhnout úspěchu. Amway podporuje Vlastníky podnikání prostřednictvím spravedlivého odměňování a silné rodiny vysoce kvalitních výrobkových řad. Amway Academy nabízí kurzy e-learningu, internetové prezentace a osobní školení. V roce 2010 Amway Academy v rámci celé Evropy distribuovala více než 3 000 certifikátů.

Rodina značek

Výživa, krása a péče o domácnost - to je naše portfolio vysoce kvalitních výrobků. Značky jako NUTRILITE™, ARTISTRY™, beautycycle™ nebo AMWAY HOME™ přispívají k duševní a fyzické pohodě a požitku zákazníků a právě na nich Vlastníci podnikání Amway budují svá podnikání. Více informací o značkách získáte zde

Vize a hodnoty