image/png;;;image.png

Změníme Vám život

Jednou z našich nejviditelnějších iniciativ je kampaň pro děti ONE BY ONE™, která od svého zahájení v roce 2003 již pomohla více než 7 milionům dětí. V Evropě společnost Amway již od roku 2001 působí jako partner Dětského fondu Organizace spojených národů UNICEF. Zaměstnanci a obchodní partneři Amway pomohli na podporu projektů UNICEF získat cca 6 milionů EUR.

image/png;;;making_a_difference_2.png

Kampaň One by One

Již od založení společnosti v roce 1959 je důležitou součástí filozofie Amway světoobčanství. Kampaň AMWAY ONE BY ONE zaměřená na děti začala v roce 2003 a od té doby se podařilo darovat přes 141 milionů USD na pomoc více než 8 milionům dětí. Zaměstnanci a Vlastníci podnikání Amway navíc odpracovali přes 2,3 milionu firemních dobrovolnických hodin.

image/png;;;making_a_difference_3.png

Životní prostředí

V roce 1959 začala společnost Amway s marketingem L.O.C.™ (Liquid Organic Cleaner – Víceúčelového čisticího prostředku), a tak začal její závazek vůči ochraně životního prostředí díky použití biologicky odbouratelných čisticích složek. Tento závazek stvrzuje již anglický název výrobku. Naše počáteční oddanost ochraně životního prostředí se stala základním kamenem podnikové filozofie společnosti Amway.

V roce 1989 získala společnost ocenění za svou práci v rámci Programu OSN na ochranu životního prostředí. Centrála společnosti Amway v michiganském městě Ada má certifikát Wildlife Habitat Council (Rady pro ochranu stanovišť volně žijících zvířat). Do roku 2014 se společnost Amway chce stát přední světovou udržitelnou společností přímého prodeje, snížit emise skleníkových plynů o 25 %, minimalizovat množství odpadu a zajistit jeho úplnou recyklaci až v 95 % případů, snížit spotřebu vody o 10 % a zvýšit využití alternativních zdrojů energie až o 15 %.

Náš závazek používat udržitelné ekologické postupy je stále silný a dodržujeme ho i ve výrobní praxi, při recyklaci a postupech ekologického zemědělství. Společnost Amway se snaží neustále inovovat, využívat obnovitelné zdroje energie, snižovat spotřebu, produkovat aerosolové plyny bez freonů, snižovat produkci těkavých organických látek a ve všech výrobkových řadách využívat přírodní složky.

image/png;;;making_a_difference_4.png

Etika

Amway je globální společnost a naše podnikání se řídí zákony mnoha různých zemí po celém světě. Místní zákony a zvyklosti se mohou lišit, naše priorita dodržovat co nejvyšší etické standardy zůstává však stále stejná. Naše podnikové etické zásady jsou univerzální a často jdou nad rámec dodržování zákona v dané jurisdikci. Základem našeho podnikatelského úspěchu je poctivost. Děláme to, co je správné, nikoli pouze to, co funguje. Úspěch společnosti Amway se měří nejen z hlediska ekonomiky, ale také respektu, důvěry a důvěryhodnosti, které získáváme. Další informace o podnikové etice v našem oboru získáte od asociace přímého prodeje ve své zemi.

image/png;;;making_a_difference_5.png

Humanitární pomoc

Společnost Amway podporuje místní partnery při pomoci obětem přírodních katastrof. Když je skutečně třeba, zapojují se do pomoci i naši zaměstnanci a distributoři. Po tsunami v jihovýchodní Asii, hurikánu Katrině a nedávno také po zemětřesení na Haiti a v Japonsku poskytla společnost Amway finanční prostředky, výrobky a hygienické balíčky. V posledních letech poskytl humanitární tým Amway pomoc při více než 25 katastrofách.

image/png;;;making_a_difference_6.png

Vážíme si zaměstnanců

Amway je společnost, která věří v to, že každý člověk je schopen přispět něčím pozitivním. Touto filozofií žijeme každý den. Aby se naše sny staly skutečností, pomáháme zaměstnancům dosáhnout stanovených cílů, splnit si své ambice a přispívat komunitám, kde působíme. Lidé, kteří s Amway pracují, s Amawy zůstávají. Většina zaměstnanců u nás pracuje přes 10 let, mnozí dokonce několik desetiletí. Jakožto přední celosvětová společnost v oblasti zdraví a kosmetiky Amway zajišťuje, aby zaměstnanci měli přístup ke zdrojům, které jsou potřebné pro zdravý životní styl.

Akademie Amway nabízí kurzy e-learningu, internetové prezentace a individuální školení. V roce 2010 Akademie Amway v rámci celé Evropy distribuovala více než 3 000 certifikátů.