Asociace přímého prodeje

Amway Corporation je dlouhodobý aktivní člen Asociace přímého prodeje ve Spojených státech a Světové federace asociací přímého prodeje. Celosvětově je přímý prodej odvětví s obratem 100 miliard amerických dolarů a pracuje v něm téměř 50 milionů prodejců. V Evropě je Amway členem Federace evropských asociací přímého prodeje.

  • Asociace osobního prodeje (AOP)
  • Evropská federace přímého prodeje (SELDIA)
  • Světová organizace přímého prodeje (WFDSA)
  • Svaz obchodu České republiky
  • Česko-americká obchodní komora (AmCham)

Asociace osobního prodeje (AOP)

AOP je dobrovolná organizace jejímž cílem je podporovat a hájit zájmy svých členů s ohledem na společný způsob prodeje. Předpokladem členství je zejména respektování čistoty a korektnosti podnikání ve vztahu k zákazníkům, svým prodejcům a konkurentům tak jak to stanovují mezinárodní pravidla chování v přímém prodeji též známá jako Etický kodex.
Amway ČR je od roku 1995 aktivním členem AOP.
AOP udržuje užitečné pracovní kontakty s vládními činiteli a zastupitelskými orgány, sdělovacími prostředky a vzdělávacími institucemi. Má k ruce nezávislého právníka, který dohlíží na dodržování pravidel Etického kodexu v ČR a v případě sporů mezi firmami, prodejci a zákazníky slouží jako právní ochrana a rozhodce.
Více se můžete dozvědět na www.osobniprodej.cz

Evropská federace přímého prodeje (SELDIA)

AOP je členem SELDIA (Evropské federace přímého prodeje) se sídlem v Bruselu a WFDSA (Světová organizace přímého prodeje) se sídlem ve Washingtonu.
Více se můžete dozvědět na www.seldia.be

Světová organizace přímého prodeje (WFDSA)

WFDSA jako celosvětová organizace přímého prodeje sdružuje 49 členských společností. Podle jejich statistik se celkový výkon přímého prodeje ve světě pohybuje okolo 81 mld USD a věnuje se mu přes 33 mil prodejců. Více se můžete dozvědět na www.wfdsa.org.

Svaz obchodu České republiky

Amway ČR je v rámci AOP též členem Svazu obchodu ČR se sídlem v Praze. Tato organizace je významným zástupcem podnikatelské sféry působící v oblasti obchodu. Je členem tzv. tripartity a jako taková partnerem vlády při vytváření vhodného právního a podnikatelského prostředí v naší zemi. Více se můžete dozvědět na www.socr.cz

Česko-americká obchodní komora (AmCham)

Od svého vzniku je Amway členem i Česko-americké obchodní komory (AmCham). Ta sdružuje kromě amerických firem i další významné podniky působící v České republice. Přispívá významnou měrou ke kvalitě podnikatelského prostředí a je aktivním partnerem místním institucím v tomto snažení. Více se můžete dozvědět na www.amcham.cz